Начало >> Продукти >> LAINOX ALI Spa >> Конвектомати >> Гастро конвектомати

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРОКОНВЕКТОМАТ С ДИРЕКТНА ПАРА SAE101B

HBG2000  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРОКОНВЕКТОМАТ С ДИРЕКТНА ПАРА SAE101B

Електронно управление, с възможност за въвеждане на 99 програми с 9 работни цикъла,
95 програми за готвене в паметта на конвeктомата
-Цветен LCD дисплей 3,5″ за въвеждане на програми, избор на програма, управление на вентилатора, миенето и допълнителни настройки.
– 6 степенен вентилатор управляван с честотен регулатор и автоматичен реверс
– LED бар за индикация на температурата, времото и сондата
– AUTOCLIMA – система за регулиране на влажността
– FAST DRY – система за бързо изсушаване на камерата,
– Автодиагностика + Сервизни режими
– Осветление на камерата програмируемо по време
– USB връзка за HACCP данни, рецепти и софтуер
Автоматична система за измиване на камерата
LAINOX model VCS
Многоточкова сонда за контрол на температурата
в ядрото на продукта LAINOX
Ръчен душ вграден в конвектомата
Капацитет: За 10 x GN 1/1 при отстояние на тавите 70 мм
Режим на работа:
Конвекция от 30 до 300 °С
Пара: от 30 до 130 °С – ниско температурна пара
Комбинирано: пара и конвекция с AUTOCLIMA от 30 до 300 °С
Ел.Мощност: 18,7 kW /400 V
Размери: 852 x 797 x 1055 h мм
ОПЦИЯ
ВГРАДЕН БОЙЛЕР
LAINOX SAPIENS
Мод.OB101E
за SAE101B

Производител: